Duurzaamheid & Circulariteit

Eersteklas product
met een kleine footprint

Alles wordt gebruikt

Duurzame productie van kalfsvlees, hoe zit dat? Het begint met het opnemen van kalveren uit de melkveehouderij. De dieren die daar geen functie meer hebben, gaan naar de gespecialiseerde kalverhouderij. Ze worden er gehouden voor de productie van eersteklas kalfsvlees en voor tal van andere producten.

Van kalveren zelf wordt uiteindelijk bijna alles gebruikt. Zo worden de huiden verwerkt tot prachtig kalfsleer voor bijvoorbeeld schoenen, tassen en kleding. Zelfs botten en bloed krijgen een nuttige bestemming.

Het is duurzaam om restproducten te gebruiken, bijvoorbeeld in voer. Voor kalvermelk wordt wei gebruikt, een restproduct van de kaasfabriek. Dat geldt ook voor andere grondstoffen uit de levensmiddelenindustrie, die voor het ruwvoer voor de kalveren goed gebruikt worden.

Op allerlei manieren werken kalverhouders op hun erf steeds meer aan het sparen van het milieu, door:

  • hergebruik van water
  • mestopvang
  • emissiearme stallen
  • zonnepanelen en andere vormen van hernieuwbare energie

Nederlandse producenten van kalfsvlees en kalfsvoeders besparen waar dat maar kan op hun verbruik van energie, water en verpakkingsmaterialen.